A Closer Look-Raisin’

Raisin’ is one of the participant businesses in the Ørexund Excubator. Here you can read more about the story behind the business and the added value from the Ørexund program.

Dansk version nedenfor

What is your idea and purpose?
I want to offer and create sustainable packages, filled with organic and incubator-friendly items specialized for premature babies. The packages will be sold through an automatic sales point at the hospital’s newborn intensive care unit. We focus on sustainability throughout the whole value chain, from sourcing to sale, and with that, aiming to encourage other businesses in the fashion industry to do better.

What has inspired you to start?
I was inspired by myparents; they both are entrepreneurs and have their own businesses. I have always had a huge motivation to start my own and work on my projects. I already have a business – Fӱge Kids – which has been a source of inspiration regarding my new concept of Raisin’. However, it also has a more emotional connotation to me, as one of my closest friends gave birth to her daughter 8 weeks before time, and I saw her struggles. Besides I was also born earlier than expected. Therefore, I always wanted to find away to support parents with premature babies. I think it is important that all parents can have a sense of normalcy after giving birth, and not be constantly reminded of their sorrow.

How has ØreXund Excubator helped you?
I am happy and grateful to be part of the program and one of the most valuable for me during the 10-week period was having a personal mentor/ business coach. I learned so much from our meetings with Elsa and she always gave me new and different perspectives on things, as well as challenged my idea with many relevant questions. It was great to have an expert that could help and guide me through my process. Entreprenerdy was a toolkit in the program, and it has also helped me a lot. It was a great tool for organizing and reflecting on questions you haven’t thought of before. And of course, all the networking has been very valuable. So many great people and it has been inspiring to hear others’ entrepreneurial journeys, both the success and the obstacles they have faced.


Raisin’ er en af ​​deltagervirksomhederne i Ørexund Excubator. Her kan du læse mere om historien bag forretningen og merværdien fra Ørexund-programmet.

Hvad er din ide og formål?
Med min forretningside – Raisin’ vil jeg gerne tilbyde og skabe bæredygtige og økologiske pakker til for tidligt fødte børn, som også er kuvøsevenlige, så de kan være tilgængelige på hospitaler. Tanken er, at man skal kunne købe disse pakker via automatiske salgssteder på hospitaler. Jeg vil gerne gå forrest og vise modebranchen en bæredygtig måde at producere tøj på. Og samtidig motivere andre modevirksomheder til at blive bedre til at skabe bæredygtige løsninger.

Hvad har inspireret dig til at starte?
Min egen barndom og opvækst har nok inspireret mig en del, da begge mine forældre også er iværksættere og har deres egne virksomheder. Jeg har altid haft en stor motivation for at skabe mit eget og arbejde på mine egne projekter. Jeg har en virksomhed – Fyge kids, som også har været en stor inspiration til at videreudvikle mit nye koncept Raisin’. Derudover ligger Raisin’ også følelsesmæssigt tættere på mig, da jeg selv var født for tidligt. Derfor ønsker jeg også at hjælpe de forældre, som har født for tidligt, da jeg synes, det er vigtigt, at vi er inkluderende og fortæller, at det hele nok skal gå.

Hvad har du fået ud af at deltage i ØreXund Excubator?
Jeg har virkelig været glad for at deltage i forløbet, og det mest værdifulde for mig har helt klart været min personlige mentor. Jeg har lært så mange ting fra mine møder med Elsa, og hun har givet mig nye måder at se tingene på. Det har været enormt givende at have en person, som du kan spare med og, som står klar til at hjælpe dig. Derudover har værktøjet, Entreprenerdy også været et super værktøj til at blive mere organiseret og fået en til at reflektere over spørgsmål, som man normalt ikke ville tænke over. Og sidst men ikke mindst, så har hele netværket været utrolig inspirerende, og jeg har mødt så mange fantastiske iværksættere. Det har lært mig meget at høre om deres iværksætterrejse både deres succeser, men også de udfordringer, som de har stået over for.

Translate »