A Closer Look-Hilma Contemporary

Hilma Contemporary is one of the participant businesses in the Ørexund Excubator. Here you can read more about the story behind the business and the added value from the Ørexund program.

Dansk version nedenfor

What is your idea and purpose?
My business idea — HILMA CONTEMPORARY— is a consultancy specializing in art collection management, art tourism, and art VIP services and events. We advise private clients, art institutions, or corporate entities interested in art investment. 

We research and commission bespoke art and oversee art installations. We custom-curate VIP services for art fairs and events. Our offerings include tailor-made art-focused travel experiences with culture walks and visiting galleries including special permanent and must-see temporary exhibitions. We want to impact the world with art and enrich people’s lives. We can’t imagine a life well lived without art. Art is a necessity that inspires, often times by delightful surprise.  

What has inspired you to start?
After more than 15 years of working as a consultant and university professor specializing in the art market, I wanted to go further. I never thought of myself as an entrepreneur, but I really liked the idea of a rewarding career and making a living doing what I love. 

Sharing my own perspective on the benefits of collecting art is my source of motivation. Art is an emotional investment that can reinforce our sense of identity and exercise the mind and soul. Each artwork you hang on the wall teaches you something, allowing you to expand your horizons and see things from different perspectives.

My biggest inspiration is 20th-century Swedish artist and abstract pioneer, Hilma af Klint. Light years ahead of her time, she was a visionary and medium who created works rooted in spirituality. 

How has ØreXund Excubator helped you?
Having a personal mentor to count on was valuable. A professional to bounce ideas with who gives you feedback, supports you, and cares about your success, is priceless.  The network alone was worth it because I met so many people, and never felt alone in my journey. I was part of a growing community with people facing similar challenges, each of us supportive of one another. ØreXund was truly an inspiring experience, where I really developed my leadership skills and entrepreneurial goals. It gave me a blueprint for me to get organized and complete tasks in a coherent way. They gave me the opportunity to improve and structure my path. I am eternally grateful to everyone who made it possible. 


Hilma Contemporary er en af ​​deltagervirksomhederne i Ørexund Excubator. Her kan du læse mere om historien bag forretningen og merværdien fra Ørexund-programmet.

Hvad er din ide og formål?
Hilma CONTEMPORARY – er et konsulentfirma, som er specialiseret i rådgivning af kunstsamlinger, kunstturisme og kunst-VIP-tjenester samt arrangementer. Vi rådgiver alt fra privatkunder og kunstinstitutioner til virksomheder, der er interesserede i kunstinvesteringer. Vi forsker og bestiller skræddersyet kunst og fører tilsyn på kunstinstallationer. Og derudover så tilbyder vi også skræddersyede kunstfokuserede rejseoplevelser med kulturvandringer, besøg af gallerier, herunder særlige permanente og must-see midlertidige udstillinger. Vores mål er at påvirke verden med kunst og berige menneskers liv – for kunst inspirerer.

Hvad har inspireret dig til at starte?
Efter mere end 15 år som konsulent og universitetsprofessor med speciale i kunstmarkeder, så var der noget nyt, der kaldte på mig. Jeg havde aldrig set mig selv som en iværksætter, men jeg kunne virkelig godt lide tanken om en givende karriere og at leve af det, jeg elsker. At dele mit eget perspektiv på fordelene ved at samle kunst er min største motivationsfaktor. Hvert kunstværk du hænger på væggen, lærer dig noget nyt, du udvider din horisont og ser tingene fra forskellige perspektiver. Derfor er min største inspiration i det 20. århundrede også den svenske kunstner og abstrakte pioner, Hilma af Klint. Hun var forud for sin tid og var en visionær og et medie, som tog udgangspunkt i spiritualitet.

Hvad har du fået ud af at deltage i ØreXund Excubator?
Det mest værdifulde for mig har været min egen personlige mentor. En, som jeg har kunne spare med, give mig feedback og støtte. Netværket alene har også været utroligt givende, fordi jeg har mødt mange mennesker, og derfor har jeg ikke følt mig alene på rejsen. Jeg har været en del af et voksende fællesskab, der stod over for lignende udfordringer. ØreXund har virkelig været en inspirerende oplevelse, hvor jeg har udviklet mine lederevner og iværksættermål. Det gav mig en plan for, at jeg kunne organisere og gennemføre opgaver på en mere sammenhængende og strukturel måde. Jeg er evigt taknemmelig for alle, der har gjort det muligt.

Translate »