A Closer Look-Helium Living

Helium Living is one of the participant startups in the Ørexund Excubator. Here you can read more about the story behind the idea and the added value from the Ørexund program.

Dansk version nedenfor

What is your idea and purpose?
My idea is a product line that aims to make us better at optimizing the space we have in our homes. There are many reasons for this, partly because many people live in small apartments and would like to have better functionality in the few square meters they now have. But it is also necessary that we live smaller so we can reach the goal of a sustainable transition. We actually have to live in only 30 square meters per person before the construction industry can become sustainable even though we use sustainable materials. Therefore, we must find good, functional, and attractive solutions for living a smaller and sustainable life.

What has inspired you to start?
I find a lot of inspiration in my daily life as I live in a very small apartment on Østerbro myself. For many years I have been working on small solutions in my apartment with the purpose to optimize my little space. Other than that, I have also been working with mechanic design for many years and luckily, I have been using these skills to make mechanical solutions that could optimize space at home. And that has really caught my interest ever since.

How has ØreXund Excubator helped you?
It has facilitated a process that I had to go through no matter what, in terms of creating a sharper business idea and plan. For me, ØreXund has not contributed with so many new things, but it has motivated me to complete a lot of tasks as we had continuous deadlines throughout the course. At the same time, the course has helped me to structure all of my ideas as they could be all over the place. I have also met a lot of new people and it has been great to be confirmed that there are others who think we need more democratic businesses. However, the most valuable for me in the course was my own personal advisor. It was helpful to have someone to share my ideas with and get constructive feedback. But also, the fact that someone just wanted to listen to my ideas and thoughts and make you reflect on the difficult questions. That has been really valuable to me.

More info at https://heliumliving.dk/

Hvad er din ide og formål?
Min ide er en produktlinje, som har til formål, at vi bliver bedre til at udnytte den plads, vi har i vores hjem. Og det er der mange grunde til, dels fordi mange bor på lidt plads og gerne vil have bedre funktionalitet på de få kvadratmeter, man nu har. Men det er virkelig også nødvendigt, at vi bor på mindre plads for, at vi kan komme i mål med en bæredygtig omstilling. Vi skal faktisk helt ned på cirka 30 kvm. pr. person før bygge- og anlægsbranchen kan blive bæredygtig, uanset om vi bruger bæredygtige materialer. Derfor er det så vigtigt, at vi finder gode funktionelle og attraktive løsninger på at bo lidt mindre.

 

Hvad har inspireret dig til at starte?
Jeg har fået en del inspiration fra min egen hverdag, idet jeg selv bor i en lille lejlighed på Østerbro, hvor jeg gennem mange år har gået og arbejdet på små løsninger til, hvordan jeg har kunnet udnytte de få kvadratmeter bedre. Derudover har jeg arbejdet med mekanisk design i mange år og har kunnet bruge disse kompetencer til at lave mekaniske løsninger, der udnytter pladsen bedre. Og det har jeg været enormt optaget af lige siden.  

 

Hvad har du fået ud af at deltage i ØreXund Excubator?
Det har faciliteret et forløb, jeg skulle igennem uanset hvad i forhold til at være skarpere på min forretningside og plan. For mig har ØreXund ikke bidraget med så mange nye ting, men det har helt klart motiveret mig til at få udført opgaver, idet jeg løbende har haft deadlines og samtidig givet mig struktur, da mange af ideerne, kan være lidt over det hele.

Jeg har også mødt en masse mennesker, og det har været fedt at blive bekræftet i, at der også er andre, der synes, at vi trænger til flere demokratiske virksomheder. Det mest værdifulde for mig har dog helt klart været min virksomhedsrådgiver, da jeg har kunnet få sparring og nye kontakter. Men også bare dét, at der er en, der vil lægge ører til alle ens ideer og tanker, give konstruktiv feedback og få en til reflektere over de svære spørgsmål. Det har været enormt givende.

Læs mere om Helium Living at https://heliumliving.dk/

Translate »