A Closer Look-Grandma Sita

Grandma Sita is one of the participant businesses in the Ørexund Excubator. Here you can read more about the story behind the business and the added value from the Ørexund program.

Dansk version nedenfor

What is your idea and purpose? I grew up in Galicia, north-west  Spain. It started as a tribute to my beloved grandmother Rosita. That’s why the name is Grandma Sita, its short for Rosita. From early on in my childhood, I have spent long time with my grandmother, who taught me about the importance of seasonal eating and generally the true value of food.  And really it’s a tribute to all grandmothers, because this generation really valued their resources and the food. They did not produce as much waste as we do today, there was less plastic and no single use plastics. Their way of life was more sustainable in many ways. They grew their own vegetables and bought what was in season. Of course there were bad things in the past, i.e. in terms of lack of gender equality, but let’s take the good things and use today. My startup is very focused on households, i.e., any type of family or social unit living together. During the pandemic more and more people have stated to cook at home, but many have a lack of knowledge in terms of daily cuisine sustainable, like information about how to easily prepare tasty plant-based meals, seasonal local produce, helpful tips to prevent food waste, e.g., creative ways to use leftovers. I believe that the puppet, Grandma Sita, is a good and positive approach to make something serious a bit happier. 

What inspired you to start? When I was living in England me and my friends were foodies and often cooked ‘granny food’. Food made us come together, but also the awareness of food waste issue was an important aspect. In many ways it is an emotional motivation as well, in which I also seek to recover the shared time between different generations, through the love for homemade food and promoting healthy and sustainable habits. Unfortunately, in recent years consumers are not entirely aware of the fact, that every product we save from waste, has a positive impact on our climate. And I want to change that with Grandma Sita. Funny fact, and then coming to Denmark, you have these world famous butter cookies. Grandmothers all over the world have these Danish cookie tin boxes that once stored butter cookies but now store sewing kits, it’s a great retro example of reuse and repurpose.

What do you hope to learn from the ØreXund Excubator course? I’m learning a lot. My mentor is amazing. And the way the course and the Entreprenerdy structure is good in terms of labeling different steps, making it easy to go little by little and putting everything in boxes. It helps me to where I should put more focus on. It’s more organized that way and it helps me in terms of developing my idea.

Have you received inspiration from the other participants in ØreXund Excubator? Unfortunately with everything being online (the meetings that were supposed to be IRL were exchanged to be online due to covid-19), it is not as good as it could be, because it’s not the same. But I am surprised that we are so many in the same boat and on the same page as me, so it gives me hope, to see that so many others also have focus on sustainability and want to make a better future.

What changes in the world would you like to create with your idea? Let’s be honest, food waste is one of the most urgent sustainability challenges. That’s why it should concerns everybody and I would be happy to see, that if people at home would stop throwing food away, has a more responsible consumption and overall practice a mindful eating. Education is the key. Food education is not just the kids, but for all kind of households. Grandma Sita is encouraging people to make small and easy changes in their everyday life focus on practice a more sustainable living by this reduce their impact on the environment. It’s not a huge change, but just a little more.  As a consumer you have a choice. And if you as a consumer have education about this, then more consumers probably will make sustainable choices. This will also make organic and sustainable foods more affordable, especially for all kind of households. Grandma Sita is looking forward to expand her mission. Together we can act, now!

Learn more about Grandma Sita here: http://www.sita-nena.com/,
or visit Gradma Sita on:
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/grandmasita/
Facebook: https://www.facebook.com/grandmasitamov
Instagram: @grandmasitamov

Do you have an entrepreneurial dream or do you want to start a cooperative? Then you can apply to become part of ØreXund Excubator: https://orexund.coop/


Grandma Sita er en af ​​deltagervirksomhederne i Ørexund Excubator. Her kan du læse mere om historien bag forretningen og merværdien fra Ørexund-programmet.

Hvad er din ide og dit formål? Jeg voksede op i Galicien i det nordvestlige Spanien. Det startede som en hyldest til min elskede bedstemor Rosita. Det er derfor, navnet er Grandma Sita, det er en forkortelse for Rosita. Siden tidligt i min barndom har jeg brugt lang tid sammen med min bedstemor, som lærte mig om vigtigheden af ​​at købe sæsonbestemt og generelt om værdien af mad. Men i virkeligheden er det en hyldest til alle bedstemødre, for denne generation værdsatte virkelig deres ressourcer og maden. De producerede ikke så meget affald, som vi gør i dag, der var mindre plastik og ingen engangsplastik. Deres levevis var mere bæredygtig på mange måder. De dyrkede deres egne grøntsager og købte, hvad der var i sæson. Selvfølgelig var der dårlige ting i fortiden, altså i forhold til manglende ligestilling osv., men lad os tage de gode ting og bruge i dag. Mit startup er meget fokuseret på husholdninger, dvs. enhver form for familie eller social enhed, der bor sammen. Under pandemien har flere og flere sagt, at de laver mad derhjemme, men mange mangler viden med hensyn til bæredygtig madlavning, såsom information om, hvordan man nemt kan tilberede velsmagende plantebaserede måltider, hvordan man kan bruge årstidens lokale råvarer, nyttige tips om at forebygge madspild og f.eks. kreative måder at bruge rester på. Jeg tror på, at dukken, Grandma Sita, er en god og positiv tilgang til at gøre noget meget seriøst lidt gladere.                                                                                                                                       

Hvad har inspireret dig til at starte? Da jeg boede i England, var jeg og mine venner såkaldte ’foodies’ og lavede ofte ”mormormad” sammen. Mad fik os til at mødes, men også bevidstheden om madspild var et vigtigt aspekt for mig. På mange måder er det også en følelsesmæssig motivation, hvor jeg søger at genskabe ånden mellem forskellige generationer gennem kærligheden til hjemmelavet mad, hvor målet er at fremme sunde og bæredygtige vaner. Desværre er forbrugerne i de senere år ikke helt klar over det faktum, at hvert produkt, vi sparer fra at blive til affald, har en positiv indvirkning på vores klima. Og det vil jeg ændre med Grandma Sita. En lille sjov ting er, når man kommer til Danmark, så har I disse verdensberømte småkager. Bedstemødre over hele verden har disse danske småkagedåser, der engang opbevarede småkager, men som nu bruges til at opbevare sysæt. Det er et fint lille eksempel på genbrug og genanvendelse.

Hvad håber du at lære af ØreXund Excubator forløbet? Jeg lærer meget. Min mentor er fantastisk. Og måden kurset og Entreprenerdy platformen er struktureret på er god i forhold til at følge de forskellige trin, hvilket gør det nemt at tage én skridt ad gangen og få en mere struktureret tilgang. Det hjælper mig til, hvor jeg skal lægge mit fokus. Det er mere organiseret på den måde, og det hjælper mig i forhold til udviklingen af min idé.

Har du fået inspiration fra de andre deltagere i ØreXund Excubator? Desværre ikke så meget, da alle møder er online (møderne, der skulle være fysiske møde, blev omdannet til at være online på grund af covid-19). Det er ikke lige så godt, som det kunne være, for det er ikke det samme. Men jeg er overrasket over, at vi er så mange i samme båd og på samme bølgelængde, så det giver mig håb at se, at så mange andre også har fokus på bæredygtighed og ønsker at skabe en bedre fremtid.

Hvilke forandringer i verden vil du gerne skabe med dit ide? Lad os være ærlige, madspild er en af de mest presserende bæredygtighedsudfordringer. Derfor burde det bekymre alle, og jeg ville være glad for at se, hvis folk derhjemme ville holde op med at smide mad ud, have et mere ansvarligt forbrug og generelt praktisere et mere klimabevidst madindkøb. Her er uddannelse nøglen. Madlavningsundervisning er ikke kun børnene, men for alle slags familier og husholdninger. Grandma Sita opfordrer folk til at lave små og lette ændringer i deres hverdag med fokus på at praktisere et mere bæredygtigt liv ved at reducere deres påvirkning af klimaet. Det er ikke en kæmpe ændring, men bare en lille forandring. Som forbruger har du et valg. Og hvis du som forbruger har viden og oplysning om dette, så vil flere forbrugere sandsynligvis træffe mere bæredygtige valg. Dette vil også gøre økologiske og bæredygtige fødevarer mere økonomisk overkommelige, så alle kan være med. Grandma Sita glæder sig til at udbrede sin mission. Sammen kan vi gøre en forskel nu!              

Læs mere om Grandma Sita her: http://www.sita-nena.com/
Du kan også finde Grandma Sita på:
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/grandmasita/
Facebook: https://www.facebook.com/grandmasitamov
Instagram: @grandmasitamov                          

Do you have an entrepreneurial dream or do you want to start a cooperative? Then you can apply to become part of ØreXund Excubator: https://orexund.coop/

Translate »