A Closer Look – Gentænk

Dansk version nedenfor

Gentænk is one of the participant businesses in the Ørexund Excubator. Here you can read more about the consulting co-operative’s purpose and the added value from the Ørexund program.

What is your idea and purpose? We are a consultancy co-operative named Rethink. The common thread bounding us, is our deep appreciation for this living planet and the acknowledgement of what’s at stake if we humans continue to play at this game, we’ve gotten so good at. There is an urgent call for new ways of living in and with the world. Rethink has set out to respond to this call. We want to make a meaningful contribution to this transition towards a sustainable society. We believe that this shift not only requires changes in policy, institutions and infrastructure. Above all, it requires a deep transformation of the values & worldviews that underlie human choices and behavior. Change starts between the ears. What are these deeply held, dominant values that are so embedded in us, we don’t even notice nor question them, and have allowed us for far too long the luxury of neglecting the planet’s limits? What new values supportive of the sustainability transition would we like to see emerge? And how can we do this together? This is what we work with in Rethink: we want to foster these important conversations and facilitate the processes of mindset change within organizations & businesses, because we feel it is what this transformation necessitates. Right now, we are working on figuring out where we want to use our strengths first; is it in higher education, within established companies, within new start-ups, in the cultural arena? It all makes so much sense. There is work to do.

What inspired you to start? First of all, it feels good to do something together – creating a better future is something we all have to be part of. Second of all, we feel more of the ‘softer’ humanistic ideas and insights are needed in order to engage people in the green transition on a larger scale. How do we go from knowing to doing? There are many analyses focusing on data and technological solutions. But there is too little attention to the part of the ‘software’ that makes us, us: our psyche and sense-making of the world. And thirdly, the urgency of the situation of course.

What do you hope to learn from the ØreXund Excubator course? We have already learned a lot. All the tools you provide and the discussions we have had as a result of them. There are three of us in Rethink, and even though we have talked many things over in the past year, some more concrete and practical discussions are arising. We are moving forward with our business idea and exploring new ideas for business models. In that way, this course has been very rewarding: to see how others do it, what their processes are and to have them as sparring partners.

Have you received inspiration from the other participants in ØreXund Excubator? Yes, especially when we see how they approach a given question in a different way, for example in regards to business development. It is providing us with inspiration so that we can see challenges from a different perspective. And it can be as simple as how they use the tools on Entrepreneurdy; e.g. their thoughts on target groups, and how they go about it in a completely different way. In doing so, it gives us more tools to work with and more ways we can go. Moreover, it’s inspiring that several of the other participants also have a sustainability focus, so in that sense you kind of speak the same language and have values in common.

What changes in the world would you like to create with your idea? We hope to be able to boost the existing readiness for change towards a sustainable society and in doing so, inspire others. We focus on enabling people to start putting one foot in front of the other so that we – together – can create the necessary change. Rethink acts as a kind of catalyst: we can help organizations and groups of people to answer the question; how can we become part of the story of the future rather than holding on to the story of the past?

If you want to hear more about the Rethink, you can contact them via LinkedIn https://www.linkedin.com/company/gent%C3%A6nk or by email kontakt@gentaenk.net

Do you have an entrepreneurial dream or do you want to start a cooperative? Then you can apply to become part of ØreXund Excubator: https://orexund.coop/


Gentænk er en af ​​deltagervirksomhederne i Ørexund Excubator. Her kan du læse mere om konsulentkooperativets formål og merværdien fra Ørexundprogrammet.

Hvad er jeres idé og formål? Vores formål er at skubbe på den grønne omstilling, så vi kan få et samfund, der er bæredygtigt. Vores udgangspunkt i dette her er, at al forandring starter mellem ørerne. Og med  bæredygtighedsproblematikken har vi en tendens til straks at springe til løsningerne, hvilket ofte har det resultat, at løsningerne ikke bliver helhedsorienterede nok. Vi skal have løsninger på et højere plan, og det kræver forandring af vores mindset. Det handler selvfølgelig om adfærd, men for at ændre den, må vi udfordre vores tankemønstre. Hvordan påvirker klimakrisen os, og hvad er vores rolle i at handle på krisen og blive en del af løsningen – som professionelle og som mennesker? Det er vigtige spørgsmål at stille sig selv, og for mange kan det blive et wake-up call.

Men at omsætte viden i handling kræver mere end beslutsomhed; det kræver, at man er villig til at ændre på tanker, praksisser, værdier og formål. Spørgsmålet bliver, hvordan vi kan gøre tingene anderledes – i fællesskab? Hvordan kan vi fx understøtte en ledelse i at inddrage og gøre medarbejderne til medskabere af forandring og grøn omstilling? Vores idé er at skabe et konsulenthus opbygget som et kooperativ. Vi kalder det Gentænk. Gentænk kan udvikle sig i adskillige retninger, for der er mange områder, det giver god mening at sætte ind på – fx på uddannelser, i etablerede virksomheder eller i andre start-ups, så de kan få bæredygtigheden bygget med ind fra starten. Lige nu arbejder vi på at finde ud af, hvor vi vil bruge vores kræfter først.

Hvad har inspireret jer til at starte? Det føles godt, at gøre noget sammen – at skabe en bedre fremtid er jo noget, vi alle sammen skal være med til. Vores forretningsidé, og det, der holder os i gang, handler også om nogle ‘bløde’ humanistiske ideer og indsigter i, hvad det egentlig er, som stopper os i den grønne omstilling og den helt store mobilisering? Mange ved jo godt, at det vil gå galt, hvis ikke vi lægger kursen drastisk om. Så hvordan gør vi? Der er mange store analyser med fokus på tal og teknologiske løsninger. Men der er ikke meget opmærksomhed på den del af ’softwaren’, som udgøres af mennesket: vores psyke og forståelse. Og det er dét, som for os er inspirerende, for det er spændende, der er et behov, og det skal gå stærkt.

Hvad håber I at lære af ØreXund Excubator forløbet? Vi har allerede lært meget. Alle de værktøjer, I leverer og de diskussioner, vi får på baggrund af det. Nu er vi tre, der er gået sammen, og selvom vi har talt om mange ting gennem det seneste år, kommer der nogle mere konkrete og praktiske diskussioner på banen nu. Vi kommer videre med vores projektidé og får et reality check angående fx forretningsmodeller. På den måde er forløbet her meget givende. At se, hvordan andre gør det, hvad deres processer er og at have dem som sparringspartnere. 

Har I fået inspiration fra de andre deltagere i ØreXund Excubator? Ja da, især når vi ser hvordan de helt konkret tilgår et givent spørgsmål, fx indenfor forretningsudvikling. Det giver inspiration til, at man også kan se udfordringer fra en anden vinkel. Og det kan være så simpelt, som hvordan de bruger værktøjerne på Entreprenerdy; fx deres udformning af målgrupper, som viser, at de har gjort det på en helt anden måde. Det giver os på en måde flere værktøjer og flere veje at gå. Og så er det inspirerende, at flere af de andre også har et bæredygtighedsfokus, så man taler samme sprog og har et værdimæssigt overlap.

Hvilke forandringer vil I gerne skabe med jeres ide? Vi håber på at kunne booste al den forandringsparathed, der egentlig er i forhold til bæredygtighed, så den kan blive omsat til handling. Mange er nok enige i, at der skal ske noget, men det med at få det omsat til reel omstilling er en mere langsommelig proces. Så vi fokuserer på at gøre en masse mennesker i stand til at begynde at sætte den ene fod foran den anden, så vi sammen kan skabe den nødvendige forandring. Vi er en slags katalysator: vi hjælper folk, organisationer og grupper til at flytte sig fra viden til handling. Vi ønsker desuden at være en del af en positiv forandring, så vi med vores ide kan være med til at inspirere andre til at skabe en forandring i verden.

Ønsker du at høre mere om Gentænk, kan du møde dem på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gent%C3%A6nk eller sende en mail på kontakt@gentaenk.net

Går du med en iværksætterdrøm eller ønske om at starte et kooperativ? Så kan du ansøge om at blive del af ØreXund Excubator: https://orexund.coop/   

Translate »